Oferta

Oferujemy usługi w charakterze:

- projektanta branży drogowej 

- kierownika budowy,

- inspektora nadzoru,

- kosztorysanta,

Posiadamy własny sprzęt mierniczy oraz sondę do podstawowych badań nośności i zagęszczenia.

Wykonujemy dokumentacje projektowe obejmujące odcinki liniowe, jak również zjazdy na posesje - indywidualne i publiczne.

Sporządzamy projekty stałej i czasowej organizacji ruchu wraz z zapewnieniem ich zatwierdzenia.